Úvod                 Cenník                 Kontakt
           

                  

                           Cenník oceľ:

                          0.02 -0.04 Euro/kg (statický výpočet, alebo výrobná či dielenská dokumentácia)

 

 

                       Cenník železobetón:

                           0.4 - 0.5 % z nákladov na nosnú časť konštrukcie (statický výpočet, alebo vý-

                           robná dokumentácia)